Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Газета "Новини медицини та фармації" №7 (694), 2019

Повернутися до номеру

Науково-практична конференція «Єдиний медичний простір України: правові засади інтеграції потенціалів державної та приватної медицини»


Резюме

15 травня 2019 року в конференц-залі клініки сучасної неврології «­Аксімед» у м. Києві відбулась науково-практична конференція «Єдиний медичний простір України: правові засади інтеграції потенціалів державної та приватної медицини».

Конференція об’єднала близько 40 провідних юристів, лікарів, науковців і практичних працівників сфери охорони здоров’я, які опікуються актуальними питаннями нормативно-правових аспектів взаємодії державних і приватних закладів охорони здоров’я.
Почесними гостями й учасниками дискусії були президент Національної академії правових наук (НАПрН) України, академік Олександр Віталійович Петришин, віце-президент — керівник Київського регіонального центру НАПрН України, академік Наталія Семенівна Кузнєцова, академік НАПрН України Василь Іванович Шакун.
Організаторами й координаторами цієї події стали керівник Центру медико-правових досліджень НАПрН України і НАМН України, член-кореспондент НАПрН України Семен Григорович Стеценко і директор клініки «Аксімед», кандидат медичних наук Олексій Леонович Сіделковський.
Тематика доповідей конференції зосередилася навколо проблеми формування єдиного медичного простору й взаємодії окремих його складових у сучасних умовах реформування системи охорони здоров’я України.
Серед виступів слід відзначити доповідь начальника лікувально-організаційного управління апарату Президії НАМН України, д.м.н., професора І.Д. Шкробанця «Роль клінік Національної академії медичних наук України в наданні високо–спеціалізованої високо–технологічної медичної допомоги населенню України в єдиному медичному просторі»; доповідь головного лікаря ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук’янової НАМН України» Л.Ф. Слєпової «Юридичне врегулювання фінансових –взаємовідносин між державними та приватними медичними закладами»; доповідь заступника –директора з науково-клінічної роботи ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска НАМН України», д.м.н., професора В.М. Корнацького «Стрес-асоційовані розлади в умовах збройного конфлікту і оптимізація медичної допомоги шляхом державно-приватного партнерства».
За результатами роботи конференції запланована публікація колективної монографії.
Сподіваємось, що конференція даного формату, проведена в умовах приватної медичної клініки «Аксімед», набуде перманентного характеру й створюватиме необхідні умови для вивчення й обговорення актуальних питань реформування охорони здоров’я України.


Повернутися до номеру