Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Статті

Косі проєкції в аналізі даних мультиспіральної комп’ютерної томографії при вогнепальних пораненнях
Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Ясінський О.В. (1), Шармазанова О.П. (3), Пуляєв С.А. (1)
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) - Навчально-науковий медичний інститут, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Променева діагностика пневмотораксу при бойовій травмі
Автори: Гречаник О.І. (1), Абдуллаєв Р.Р. (2), Ніконов В.В. (2), Вороньжев І.О. (2), Абдуллаєв Р.Я. (2), Давидюк М.М. (1)/
(1) - Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(2) - ННІ післядипломної освіти, Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностика посттравматичного синдрому: функціонально-вегетативний аналіз сенсорних систем
Автори: Кокун О.М. (1), Візнюк І.М. (2), Пайкуш М.А. (3), Долинний С.С. (2), Ордатій Н.М. (4), Карімулін Р.Ф. (4)
(1) - Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна
(2) - Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна
(3) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
(4) - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Порівняльний аналіз перебігу періопераційного періоду у хворих на цукровий діабет при операціях ендопротезування колінного та кульшового суглобів
Автори: Зенкіна Л.М. (1), Галушко О.А. (2)
(1) - ДНУ «Центр інноваційних медичних технологій НАН України», м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Лікування портальної гіпертензії, ускладненої варикозною кровотечею
Автори: Тутченко М.І. (1), Рудик Д.В. (1), Клюзко І.В. (2), Беседінський М.С. (1), Чуб С.Л. (1), Сіренко О.А. (3)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
(3) - КНП «Вишгородська центральна районна лікарня», м. Вишгород, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Роль азтреонаму в раціональній антибактеріальній терапії резистентних госпітальних інфекцій, викликаних грамнегативними бактеріями. Нове життя відомого β-лактаму
Автори: V.A. Korsunov (1), M.A. Georgiyants (1), N.I. Zozulia (2), I.Yu. Odynets (1), M.B. Pushkar (1), M.V. Lyzogub (3), N.M. Bohuslavska (1), O.L. Onikiienko (1)
(1) - Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
(2) - Communal Non-Commercial Enterprise of the Kharkiv Regional Council “Regional Children’s Infectious Clinical Hospital”, Kharkiv, Ukraine
(3) - State Institution “Sytenko Institute of Spine and Joint Pathology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Діагностичні й класифікаційні критерії серцевої недостатності в практиці лікарів на догоспітальному етап
Автори: Ковальова О.М., Ніконов В.В., Іванченко С.В., Журавльова А.К., В’юн Т.І., Літвинова А.М.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Портопульмональна гіпертензія: особливості діагностики та лікування
Автори: Чуклін С.М. (1), Чуклін С.С. (1), Посівнич М.М. (2), Кристопчук С.А. (2)
(1) - Медичний центр Святої Параскеви, м. Львів, Україна
(2) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Довідник фахівця
Ревматоїдний артрит з початком у літньому віці — особливості клінічної картини та лікування (систематичний огляд літератури)
Автори: Єгудіна Є.Д. (1), Трипілка С.А. (2)
(1) - Клініка сучасної ревматології, м. Київ, Україна
(2) - Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня», м. Харків, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Критична оцінка сучасної ролі хондропротекторів у лікуванні остеоартриту
Автори: Чернявський В.В., Байло А.Є., Онищук Л.О., Тіщенко В.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика, профілактика та лікування дефіциту вітаміну D у дорослих: Kонсенсус українських експертів
Автори: Григор’єва Н.В. (1), Тронько М.Д. (2), Коваленко В.М. (3), Комісаренко С.В. (4), Татарчук Т.Ф. (5), Дєдух Н.В. (1), Великий М.М. (4), Страфун С.С. (6), Комісаренко Ю.І. (7), Калашніков А.В. (6), Орленко В.Л. (2), Паньків В.І. (8), Швець О.В. (9), Гогунська І.В. (10), Регеда С.І. (11)
(1) - Державна установа «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(2) - Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(3) - Державна установа «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М.Д. Стражеска Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(4) - Інститут біохімії імені О.В. Палладіна Національної академії наук України, м. Київ, Україна (5) - Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(6) - Державна установа «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(7) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна (8) - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
(9) - Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
(10) - Державна установа «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
(11) - Державна наукова установа «Центр інноваційних медичних технологій Національної академії наук України», м. Київ, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження
Оцінка впливу даларгіну на рівень вітаміну D та мелатоніну в сироватці крові у хворих зі злоякісними пухлинами кісток та поліморбідністю
Автори: Дроботун О.В. (1), Колотилов Н.Н. (2), Коноваленко В.Ф. (3), Терновий Н.К. (3)
(1) - Київська міська клінічна лікарня № 3, м. Київ, Україна
(2) - Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України, м. Київ, Україна
(3) - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького Національної академії наук України, м. Київ, Україна

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 14, №1, 2024
Рубрики: Ревматологія, Травмотологія та ортопедія
Розділи: Клінічні дослідження