Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 10, №1, 2022

Повернутися до номеру

Сучасні можливості лікування пацієнтів із синдромом сухого ока

Автори: Воскресенська Л.К., Ряднова В.В., Стебловська І.С., Максимук О.Ю., Воскресенська А.В.
Полтавський державний медичний університет, м. Полтава, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Останніми роками суттєво зростає частота виникнення синдрому сухого ока. Причинами такого росту є такі фактори, як стрес, хронічні захворювання (діабет, ревматизм тощо), вплив променевої енергії, вплив частих інстиляцій очних крапель. Одна з ключових причин у виникненні синдрому сухого ока пов’язана з процесами перекисного окиснення ліпідів, які виникають унаслідок багатьох несприятливих факторів, у результаті чого відбувається утворення вільних радикалів, що пошкоджують мембрани клітин. Антиоксидантна система запобігає регенерації вільних радикалів. Використання препаратів антиоксидантної дії значною мірою стабілізує ці процеси. Мета: оцінити ефективність застосування препаратів антиоксидантної дії в лікуванні пацієнтів із синдромом сухого ока. Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 70 пацієнтів (140 очей) віком від 18 до 55 років із синдромом сухого ока. Всі пацієнти були розділені на 3 групи. 1-ша група (30 пацієнтів, 60 очей) отримувала у вигляді інстиляції 0,3% гіалуронову кислоту, 2-га група (10 пацієнтів, 20 очей) — інстиляції крапель, що містили вітаміни А, Е і 0,3% гіалуронову кислоту, 3-тя група (30 пацієнтів, 60 очей) — інстиляції антиоксиданту деларгіну (1000 мг/л). Усім пацієнтам було проведене комплексне офтальмологічне обстеження (біомікроскопія, оцінка сльозопродукції, контроль стабільності слізної плівки та ін.). Усі пацієнти отримували лікування впродовж 3 тижнів, інстиляцію препаратів проводили 3 рази на день. Результати. Аналіз основних показників у хворих із синдромом сухого ока: показник тесту Норна після лікування у пацієнтів 1-ї групи — 10,2 ± 0,2 с, 2-ї групи — 12,2 ± 0,01 с, 3-ї групи — 12,8 ± 0,01 с (р < 0,05); дані проби Ширмера у пацієнтів 1-ї групи після лікування — 10,5 ± 0,2 мм, 2-ї групи — 13,5 ± 0,1 мм, 3-ї групи — 15,8 ± 0,2 мм (р < 0,05). Частота миготливих рухів суттєво знизилась і відповідала нормі. Висновки. Застосування у пацієнтів із синдромом сухого ока препаратів, до складу яких входять антиоксиданти, значною мірою сприяє нормалізації показників, що характеризують цей процес.

Background. Over the last years, the incidence of dry eye syndrome has increased significantly due to numerous factors, such as stress, chronic diseases (diabetes, rheumatism, etc.), the influence of radiant energy, frequent instillation of eye drops. One of the main reasons for dry eye syndrome development is the process of lipid peroxidation (LPO), which results from multiple adverse factors. It is the process in which free radicals “steal” electrons from the lipids in cell membranes resulting in cell damage. The antioxidant system prevents the regeneration of free radicals. The use of drugs with antioxidant action significantly stabilizes these processes. The study was aimed to evaluate the effectiveness of antioxidant drugs in the treatment of patients with dry eye syndrome. Materials and methods. The study involved 70 patients (140 eyes) aged from 18 to 55 years with dry eye syndrome. All patients were divided into three groups. Group 1 included 30 patients (60 eyes) that received 0.3% hyaluronic acid by instillation; group 2 consis­ted of 10 patients (20 eyes) with instillation of drops containing vitamins A, E, and 0.3% hyaluronic acid; and group 3 included 30 patients (60 eyes) which had instillation of the antioxidant delargin (1000 mg/l). All patients have completed a full ophthalmological examination (biomicroscopy, evaluation of tear production, control of tear film stability, etc.). All patients received treatment for three weeks, instillation of drugs was performed three times per day. Results. The benefits of this study show that the Norn test in group 1 after treatment was 10.2 ± 0.2 s, in group 2 — 12.20 ± 0.01 s, in group 3 — 12.80 ± 0.01 s (p < 0.05). Schirmer’s test data in patients of group 1 after treatment was 10.5 ± 0.2 mm, group 2 — 13.5 ± 0.1 mm, group 3 — 15.8 ± 0.2 mm (p < 0.05). The frequency of blinking movements decreased significantly and corresponded to the norm. Conclusions. The use of antioxidant drops in patients with dry eye syndrome significantly contributes to the normalization of the function and reduction of complaints.


Ключові слова

синдром сухого ока; деларгін; вітаміни А і Е; гіалуронова кислота.

dry eye syndrome; delarin; vitamin A and E; hyalu­ronic acid


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Voskresenska L.K., Ryadnova V.V., Maksymuk O.Y., Steblovska I.S., Voskresenska A.V. Treatment of degenerative changes in the epithelium of the ocular surface in dry eye syndrome. Current issues of modern medicine. Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii. Poltava, 2020. T. 20. Vyp. 2(70). S. 19-21.
 2. Bezkorovayna I.M., Nakonechnyi D.O., Dun Fan Hui, Bezkorovayna A.O. Qualitative assessment of the tear film in young adults. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2019. № 3. P. 20-22.
 3. Bron A.J., de Paiva C.S., Chauhan S.K. TROS DEWS II pathophysiology report. Ocul. Surf. 2017. Vol. 15(3). Р. 438-510. 
 4. Brzheskiy V.V. “Glaznaya poverhnost” i drugie terminy [“Ocular surface” and others terms]. Vestnik oftalmologii. 2014. № 130(6). Р. 108-109. (Russian) 
 5. Brzheskiy V.V., Egorova G.B. Sindrom “suhogo glaza” i zabolevaniya glaznoj poverhnosti: kltnika, diagnostika, lechenie. GEOTAR-Media, 2016. 354 p. (Russian) 
 6. Li D.Q., Chen Z., Song X.J. Stimulation of matrix metalloproteinases by hyperosmolarity via a JNK pathway in human corneal epithelial cells. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2004. Vol. 45(12). Р. 4302-11. 
 7. Kalinina N.M., Popov V.Y. Rol’ citokinov sleznoj zhidkosti v razvitii sindroma “suhogo glaza” [The role of lacrimal fluid cytokines in the development of dry eye disease]. Citokiny i vospalenie. 2015. Vol. 14(1). Р. 11-5. (Russian) 
 8. De Paiva C.S., Corrales R.M., Villarreal A.L. Corticosteroid and doxycycline suppress MMP-9 and inflammatory cytokine expression. MAPK activation in the corneal epithelium in experimental dry eye. Exp. Eye Res. 2006. Vol. 83(3). Р. 526-35. 
 9. Brzheskiy V.V., Kalinina I.V. Rol’ oksidativnogo stressa v patogeneze sindroma “suhogo glaza” i vozmozhnosti ego korrekcii [The role of oxidative stress in the pathogenesis of dry eye syndrome and the possibility of its correction]. Citokiny i vospalenie. 2016. Vol. 6(106). Р. 9-15. (Russian) 
 10. Behndig A., Karlsson K., Johansson B. Superoxide dismutase i soenzymes in normal and disease human cornea. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2001. Vol. 42(10). Р. 2293-6.
 11. Wakamatsu T.H. Evaluation of lipid oxidative stress status and inflammation in atopic ocular surface disease. Mol. Vis. 2010. Vol. 16. Р. 2465-75. 
 12. Bezkorovayna I.M., Ryadnova V.V. Porіvnyal’na harakteristika kristalografіchnih zmіn sl’ozi u pacіentіv z dіabetichnoyu retinopatіyu pri vikoristannі sl’ozozamіnnih preparatіv rіznogo skladu [Comparative characteristics of crystallographic changes of tears in patients with diabetic retinopathy when using tear replacement drugs of different composition]. Visnyk problem biologii i meduzunu. 2016. Vol. 2(132). Р. 11-7. (Ukrainian) 
 13. Voskresenska L.K., Bezkorovayna I.M. Primenenie emul’sii Kationorm v kompleksnom lechenii travmaticheskih erozij rogovicy [The use of Cationorm emulsion in the complex treatment of traumatic corneal erosion]. Ophthalmology. Eastern Europe. 2015. Vol. 1(24). Р. 94-9. (Russian) 
 14. Voskresenska L.K., Bezkorovayna I.M. Effektivnost’ polipeptidnyh preparatov v kompleksnoj terapii travmaticheskih povrezhdenij rogovicy [The effectiveness of polypeptide drugs in the treatment of traumatic injuries of the cornea]. Bulletin of problems of biology and medicine. 2014. Vol. 3(112). Р. 84-7. (Russian) 
 15. Nagorsky P.G. Profilaktika i lechenie sindroma suhogo glaza u pol’zovatelej kontaktnyh linz [Prevention and treatment of dry eye syndrome in contact lens users]. New in ophthalmology. 2012. Vol. 3. Р. 46-9.

Повернутися до номеру