Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №2, 2023

Повернутися до номеру

Перенапруження зорового аналізатора в професійній патології

Автори: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

На сучасному етапі існує багато видів робіт, які потребують високої точності виконання та супроводжуються тривалим перевантаженням органа зору. Аналогічно виникає значне навантаження на орган зору при роботі з відеодисплейними терміналами. З часом у таких осіб розвивається міопія (прогресуюча короткозорість). Вона обумовлена процесом виробництва, згідно з переліком професійних захворювань. Основним симптомом професійної короткозорості є зниження гостроти зору, що і є підґрунтям для діагностики. Сюди додаються особливості умов праці. Для встановлення професійного характеру ураження органа зору необхідно, щоб під контролем зору виконувалося 80–90 % усіх трудових операцій. Має значення розмір деталей і зайнятість такими роботами до 60 % робочого часу. Зорово-напружені роботи, що пов’язані з безперервним стеженням за екраном відеодисплейних терміналів (дисплеїв), поділяються на менше і більше ніж 4 години (за 8-годинну зміну). Прогноз сприятливий лише при ранній діагностиці патологічного процесу. Профілактика полягає в проведенні періодичних медичних оглядів згідно із затвердженим порядком.

At the current stage, many types of work require high accuracy of execution and are accompanied by a long-term strain on the organ of vision. Similarly, there is a significant load on the eyes when working with video display terminals. Over time, such indivi­duals develop myopia (progressive shortsightedness). The production process, according to the list of occupational diseases, determines it. The main symptom of professional myopia is a decrease in visual acuity, which is the basis for diagnosis. The peculiarities of working conditions are important as well. In order to establish the professional nature of the damage to the organ of vision, it is necessary for 80–90 % of all operations be performed under visual control. The size of the parts and spending on such tasks of up to 60 % of the working hours are important. Eye strain works related to continuous monitoring of the screen of video display terminals (displays) are divided in less than or more than 4 hours (per 8-hour shift). The prognosis is favorable only with early diagnosis of the pathological process. Prevention consists in carrying out periodic medical exami­nations according to the approved procedure.


Ключові слова

перевантаження органа зору; високоточні роботи; роботи з відеодисплейними терміналами; професійна короткозорість; прояви; профілактика

eye strain; high-precision work; work with video display terminals; professional myopia; manifestations; prevention


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Професійна міопія (короткозорість). Режим доступу: https://healthukr.ru/hvorobi-simptomi-likuvannja/toksikologija/3364-profesijna-miopija-korotkozorist.html.
  2. Ткачишин В.С. Професійні хвороби. Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2011. С. 301-304.

Повернутися до номеру