Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №2, 2024

Повернутися до номеру

Випадок хірургічного лікування флегмони шиї після вогнепального поранення, ускладненої тотальним заднім медіастинітом, з використанням лапароскопічних хірургічних технологій

Автори: Макаров В.В. (1, 2), Шипілов С.А. (1, 2), В’юн І.А. (2), Негодуйко В.В. (1, 2)
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Метою цієї статті є демонстрація особливостей діагностики та етапного хірургічного лікування флегмони шиї після вогнепального поранення, ускладненої тотальним заднім медіастинітом, з використанням лапароскопічних хірургічних технологій. Запальні ускладнення поранень шиї є грізними та мають стрімкий перебіг. Важливим методом діагностики є мультиспіральна комп’ютерна томографія. Використання мультиспіральної комп’ютерної томографії в динаміці післяопераційного періоду дозволяє своєчасно виявити подальше поширення запального процесу середостіння. При оперативному лікуванні флегмони шиї необхідно широко розкривати всі фасціальні простори, виконувати дренування верхнього середостіння. Лапароскопічний доступ — це мінімальна травма при хорошій візуалізації заднього середостіння (середнього та нижнього), що дозволяє провести повну ревізію, санацію та дренування заднього середостіння. Для запобігання затіканню гнійного вмісту з порожнини середостіння в черевну порожнину у піддіафрагмальні простори до отвору стравоходу встановлюються страхові дренажі в обох підребер’ях.

The purpose of this article is to demonstrate the peculiarities of diagnosis and staged surgical treatment for neck phlegmon after gunshot wound complicated by total posterior mediastinitis using laparoscopic surgical techniques. Inflammatory complications in neck injuries are a serious complication with a rapid course. An important diagnostic method is multislice computed tomography. The use of multislice computed tomography in the dynamics of the postoperative period allows for timely detection of further spread of the mediastinal inflammatory process. In the surgical treatment of neck phlegmon, it is necessary to open all fascial spaces widely and perform drainage of the upper mediastinum. Laparoscopic access is a minimal trauma with good visualization of the posterior mediastinum (middle and lower), which allows for a complete revision, sanitation, and drainage of the posterior mediastinum. To prevent a leakage of purulent contents from the mediastinal cavity into the abdominal cavity, safety drains in both hypocostal areas are placed in subdiaphragmatic spaces to the oesophageal opening.


Ключові слова

вогнепальне поранення шиї; флегмона шиї; тотальний задній медіастиніт; розкриття флегмони шиї; лапароскопічне дренування заднього середостіння

gunshot wound to the neck; neck phlegmon; total posterior mediastinitis; opening of neck phlegmon; laparoscopic drainage of the posterior mediastinum


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Бойко В.В., Лихман В.Н., Макаров В.В., Шевченко А.Н., Гуляєва Д.Ю, Лисіцин Р.Г. Діагностична та хірургічна тактика при цервікоторакальних пораненнях. Клінічна хірургія. 2017. № 7. С. 41-44.
  2. Stan C., Drăgulescu C., Bacalbaşa N. Clinical study on cervical phlegmons. Chirurgia (Bucur). 2014. № 3. P. 355-358.
  3. Шевчук І.М., Сніжко С.С. Причини та шляхи поширення флегмони шиї на середостіння з виникненням низхідного гнійного медіастиніту. Клінічна хірургія. 2017. № 1. С. 36-38.
  4. Sekela M., Makarov V., Rzechonek A. Emergencies in thoracic surgery. Львів: СПОЛОМ, 2019. 344 с.
  5. Сулейманова В.Г., Шапринський В.О., Кривецький В.Ф., Hаср Закі Наджіб, Хмелевська Т.А. Лікування гнильної флегмони шиї, ускладненої медіастинітом, у хворого з гіпоергічною імунною відповіддю. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковльчука. 2017. № 1. С. 101-105.
  6. Simon-Yarza I., Viteri-Ramirez G., Benito A. US-guided transhepatic drainage of mediastinal abscess. Radiologia. 2014 Sep-Oct. Vol. 56 (5). Р. 21-4.

Повернутися до номеру